Muziek, Musical, Zangles en Dans voor iedereen van één tot tachtig jaar

Muziek in ieder kind - voor scholen (BO en VO)

Op 24 oktober 2014 berichtte de Rijksoverheid dat minister Bussemaker, Joop van den Ende en het Oranje Fonds een samenwerking aangegaan zijn om het muziekonderwijs op basisscholen een stevige impuls te geven.

85% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren geschikt genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten vinden zichzelf niet bekwaam genoeg en missen de tijd om verantwoord muziekles te kunnen geven.

Samen met een culturele instelling kunnen basisscholen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om deskundigheid in te huren.

De Gooische Muziekschool is een culturele partner voor meerdere scholen in ’t Gooi en omstreken en heeft haar Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KVMO) opgezet. Het KVMO kan ingezet worden voor advies, het samenstellen en/of uitvoeren van een muziekleerlijn, teamtrainingen en presentaties of creatieve impulsen. De brochure kunt u hier downloaden en geeft toelichting op ons aanbod:

  • méér muziek in de klas
  • kortlopende projecten
  • detachering vakleerkracht
  • doorlopende leerlijn muziek
  • trainingen voor leerkrachten en/of teams.

Inmiddels hebben velen basisscholen in ’t Gooi en omstreken samen met De Gooische Muziekschool als cultureel partner een positief bericht ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samen gaan we de komende drie jaar een nauwe samenwerkingsverband aan om muziekonderwijs op basisscholen een nieuw impuls te geven.

Scholen die ook mee willen doen aan de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen voor start in september 2017 en 2018 contact met ons opnemen om een aanvraag in te dienen. De eerstvolgende inschrijvingen gaan weer van start vanaf 2 oktober 2016.

Voor vragen, meer informatie of advies kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel.: 035 – 693 65 96.

‘Goed cultuuronderwijs is belangrijk’, aldus minister Bussemaker. ‘Belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Want de samenleving verandert in rap tempo. We kunnen dat alleen bijbenen als we onze creativiteit ten volle inzetten. Muziekonderwijs voor alle kinderen is daarbij een goed begin.’ [Rijksoverheid, actueel nieuws 2014]

‘Goed muziekonderwijs is een belangrijke investering in de creativiteit van jonge mensen. Ik heb ook gezien hoe muziek hun leven kan veranderen. Als de regering het belang van goed muziekonderwijs erkent én ondersteunt, doe ik, samen met andere private partijen, graag mee’ – aldus Joop van den Ende [Rijksoverheid, actueel nieuws 2014]