Muziek, Musical, Zangles en Dans voor iedereen van één tot tachtig jaar

Basisvorming Muziek 1-12 jaar

Je bent je aan het oriënteren op muziekles voor je kind(eren). Het is bijzonder om kinderen tussen de 1 en 12 jaar muzikaal te kunnen inspireren. En dat kan middels de verschillende cursussen die wij bieden voor diverse leeftijdsgroepen. Hieronder tref je een overzicht van onze jaarcursussen en korte cursussen. Bij alle cursussen wordt een muzikale basis gelegd voor een op latere leeftijd te volgen instrumentaal en/of vocaal onderwijs. De lessen zijn zo opgebouwd dat de leerling zich in zijn/haar eigen tempo muzikaal kan ontwikkelen. Door de kleine groepen kan de docent voldoende aandacht geven aan de individuele leerling. Het leren vindt tijdens de lessen plaats en er hoeft, met uitzondering van de blokfluitcursussen, thuis nog niet te worden geoefend.

Jaarcursussen

CursusBasisschoolgroep of leeftijdGroepsgrootte (personen)Les- en cursusduur
Muziek voor KleutersBasisschool gr. 1 & 26 - 1240
Fluiten met VisjesBasisschool gr. 2 & 33 - 530
Basisvorming Muziek 1Basisschool gr. 3 & 46 - 1240
Instrumentale BasisvormingBasisschool vanaf gr. 5 of gr. 4 met doorstroom vanaf Kraak de Code4 - 750
Groepsles Blokfluitvanaf 7 jaar3 - 530

Korte cursussen

CursusLeeftijdGroepsgrootte (personen)Les- en cursusduur
Instrumentale oriëntatie7 - 125 - 750 min. - 7 w

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling is om de leerlingen op een speelse manier een muzikale basis te geven. Wij besteden hierbij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Muzikale ontwikkeling door middel van zingen, spelen op klokkenspel en op slaginstrumenten.
  • Theoretische kennis en begrip van maatsoorten, ritme en notenschrift.
  • Motorische ontwikkeling door middel van bewegen op muziek, het bespelen van kleine slaginstrumenten en het klokkenspel.
  • Sociale ontwikkeling door te luisteren naar elkaar, samen te spelen en te bewegen.
  • Auditieve ontwikkeling door middel van luisterspelletjes waarbij ritmes en melodieën worden herkend/opgeschreven.

Waarom eerst basisvorming?

Wij raden leerlingen tot de leeftijd van 8 à 9 jaar aan, voor aanvang van het instrumentaal onderwijs, minimaal één tot twee jaar basisvorming te volgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de muzikale ontwikkeling in gang wordt gezet zonder de belemmering van de techniek van een instrument. Bij jonge kinderen vindt het leren van muziek plaats door te spelen, te zingen, te luisteren, te bewegen op muziek en te improviseren. In de basisvormingscursussen is ruimte voor al deze activiteiten.

Een andere belangrijke reden is dat jonge kinderen vaak nog niet klaar zijn voor instrumentaal onderwijs. Naast lichamelijke eigenschappen is het van belang dat de leerling zich tijdens de les goed kan concentreren en de discipline heeft om regelmatig thuis te oefenen. De leeftijd waarop de leerling hiertoe in staat is zal per kind verschillen. Onze ervaring is dat vanaf 8 tot 9 jaar de meeste kinderen goed in staat zijn thuis zelfstandig te oefenen. De muzikale ontwikkeling kan echter al vanaf zeer jonge leeftijd gestimuleerd worden. Wij raden daarom aan de periode tot het instrumentaal onderwijs te overbruggen met de cursus Basisvorming Muziek.

Het 3 tot 4-jarig traject Basisvorming Muziek

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun muzikale ontwikkeling, heeft De Gooische Muziekschool een 3 tot 4-jarig traject Basisvorming Muziek ontwikkeld. Dit traject bestaat uit verschillende jaarcursussen die op elkaar aansluiten. Na het volgen van dit traject is de leerling optimaal voorbereid op het volgen van instrumentaal onderwijs.

Leerlingen kunnen vanaf groep 1 of 2 van de basisschool starten met de jaarcursus Muziek voor Kleuters. Afhankelijk van de startleeftijd volgen leerlingen deze cursus 1 of 2 jaar. Vervolgens kunnen zij doorstromen naar de cursus Kraak de Code en daarna naar de cursus Instrumentaal basisjaar. Na afloop van de cursus Instrumentaal basisjaar ondersteunen wij de leerling bij het kiezen van een geschikt instrument en een geschikte lesvorm. Omdat niet alle leerlingen al in groep 1 of 2 aan dit traject beginnen, is er de mogelijkheid om op latere leeftijd in te stromen.

Voor kinderen die al op jonge leeftijd een instrument willen leren bespelen zijn er de blokfluitcursussen: Fluiten met Visjes en Blokfluit Groepsles. De blokfluitcursussen bieden aansluiting op de algemeen muzikaal vormende cursussen. Een overzicht van de adviesleeftijden kun je hier downloaden.