Muziek, Musical, Zangles en Dans voor iedereen van één tot tachtig jaar

Activiteiten
Laatste berichten
Zoeken

Leerlijn Muziek – Vakleerkracht

Duur: 10 tot 40 lessen per jaar
Kosten: vanaf € 13,60 per leerling (= prestatie box gelden voor cultuuronderwijs)

Het basispakket voor de doorgaande leerlijn van De Gooische Muziekschool bestaat uit een minimum van 10 lessen per jaar. Dit basispakket is uit te breiden naar 20 lessen (om de week) tot zelfs 40 lessen (elke week) per jaar.

Klik hier voor introductie film.

De doorgaande leerlijn De Gooische Muziekschool sluiten aan op de kerndoelen (SLO-eisen) en leerlijnen voor Kunstzinnige Oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal. De lessen kunnen zelfstandig gegeven worden door de vakleerkracht Muziek of in samenwerking met de groepsleerkracht (co-teaching).

Als uitgangspunt van de lessen zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Leerlijn De Gooische Muziekschool (inbegrepen)
  • 1,2,3 Zing (gebruik voor vakleerkracht Muziek inbegrepen)
  • Metropoolschool (extra aanschaf)
  • Eigenwijs digitaal (extra aanschaf)

Gebruik van instrumenten

Bij onze lessen kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van een breed assortiment instrumenten van de muziekschool. Denk aan Boomwackers, Klokkenspellen, Orff sets, Ukeleles, Djembés, etc. Voor het gebruik van deze instrumenten en het vervoer naar de school vragen wij een bijdrage.

Kosten

Kosten voor het basispakket leerlijn Muziek kan gefinancierd worden vanuit de prestatie box gelden cultuur (jaarlijkse rijkstoelage van € 15,78 per leerling) of vanuit eigen middelen.

Meer informatie

Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch, 035 – 693 65 96
of per mail info@degooischemuziekschool.nl