Muziek, Musical, Zangles en Dans voor iedereen van één tot tachtig jaar

Muziek als middel

Het projectaanbod ‘Muziek als middel’ valt uiteen in twee mogelijkheden:

 1. Werken met een de hele groep samen met de leerkracht.
 2. Werken met alleen de groep zonder leerkracht (= werkdrukvermindering voor leerkracht).

Aanleiding
De pandemie heeft zijn sporen achtergelaten bij veel groepen in de samenleving. Voor basisschoolleerlingen gaat het hierbij niet alleen om cognitieve en executieve gebieden, maar zeker ook over de sociale emotionele ontwikkeling en op het gebied van welbevinden. Daarom willen wij ons graag inzetten om kinderen, leerkrachten en dus scholen te helpen. Met dit project gaan wij muziek als middel inzetten om met klassen én groepsleerkrachten in het PO te werken aan dat gevoel van welvinden. Om op een plezierige manier aan de slag te gaan met emotie, concentratie, samenwerking en groepsvorming.

Aanpak
De werkvormen zijn zo samengesteld dat ze steeds werken aan drie gebieden:

 • Emotie en plezier
  De opdrachten stimuleren het welbevinden, maar maken een positief gevoel of het gemis daarvan bespreekbaar. En helpen de leerlingen bij het benomen hoe muziek en gevoel elkaar beïnvloeden.
 • Concentratie en luisteren
  In alle werkvormen zit een element van luisteren naar muziek, maar ook vooral luisteren naar elkaar.
 • Samenwerking en groepvorming
  De opdrachten zijn zo gemaakt dat de leerlingen in alle opdrachten samenwerkingen aan moeten gaan om tot het eindresultaat te komen. Zo werken ze aan gezamenlijke succeservaringen, maar leren ze ook steeds beter de verschillende rollen die nodig zijn om tot een eindresultaat te komen. De samenstelling en groepsgrootte van die samenwerking wisselt per (deel)opdracht. Een gezamenlijke bevredigend eindresultaat ie iets om trots op te mogen zijn. Dus er wordt steeds toegewerkt naar een succeservaring, maar het proces ernaar toe is belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.

Wat betreft de coaching van de leerlingen in de groepsopdrachten verwijzen wij graag naar de aanpak van pedagogen Luuk Dewolf en Els Pronk. De kern hiervan is dat kinderen groeien wanneer je hen helpt te ontdekken waar hun talent ligt en waar ze goed in zijn. Deze talentontwikkeling is niet de hoofdfocus van de lessenserie. Maar biedt wel veel aanknopingspunten om de leerlingen tijdens het samenwerken bewust te maken van de verschillende bijdragen die er geleverd kunnen en moeten worden om tot een gezamenlijk geheel te komen, dat de verschillende talenten die er ook zorgen voor diversiteit en dat strubbelingen in samenwerking ook vaak komen door de verschillende dingen waar kinderen goed in zijn. Door steeds te zoeken naar die kern en die te benoemen, kunnen de leerlingen beter zien waarom het vastloopt en daardoor beter leren samenwerken.

Verdere achtergrondinformatie

 1. Alle lessen zijn opgebouwd volgens een vaste volgorde:1. (Fysieke) warming-up
 2. Kernopdrachten met verschillende variatiemogelijkheden en de vrijheid voor eigen invulling van de vakdocent, de groep of de groepsleerkracht.
 3. De nabespreking waarin vooral ook het proces van samenwerking, maar ook het gevoel dat er bij de leerlingen was tijden en na afloop van de opdracht.

Werken met de groep en leerkracht
Omdat voor het werken aan een betere samenwerking en groepsdynamiek de aanwezigheid van de groepsleerkracht van wezenlijk belang is, raden wij aan dat de groepsleerkracht wel bij de lessen aanwezig is en ook meedoet met de opdrachten. En wellicht ook een inbreng heeft in de nabespreking. Wij hebben namelijk als externen geen directe binding met de leerlingen, terwijl de groepskracht(en) dat wel heeft/hebben.

Werken met de groep zonder leerkracht
Wanneer het de bedoeling is dat de vakdocent de klas overneemt van de groepskracht, raden wij aan een andere invulling van de les te kiezen. Hierbij kan het welbevinden wel centraal staan, maar er minder aandacht is voor het proces van samenwerken en groepsdynamiek.

Meer informatie
Neem dan contact op met Coen Schimmel van De Gooische Muziekschool.
Per telefoon bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00, tel.: 035 – 693 65 96
of per mail cschimmel@degooischemuziekschool.nl

Deskundigheidsbevordering – teamwork

Belangrijk voor het schoolteam om zich te blijven ontwikkelen op cultuur- en muziekgebied. De Gooische Muziekschool helpt daar graag bij. Met het coachings- en trainingsprogramma krijgt muziekonderwijs op de school een impuls. Er zijn diverse mogelijkheden van een eenmalige teambuilding dag tot een langer lopend co-teaching traject. Voor de deskundigheidsbevordering zijn er periodieke subsidiemogelijkheden via Cultuur met Kwaliteit.

 1. Co-teaching
  Samen met de vakdocent Muziek van De Gooische Muziekschool, sta je voor de klas en geef je samen de muzieklessen.

 2. Liedbegeleiding aan de hand van de ukelele
  Meest populaire instrument van het moment: de ukelele. Het instrument komt oorspronkelijk uit Madeira, maar werk populaire op Hawaï waar de migranten uit Madeira het naar toe brachten. Het leuke van deze viersnarige instrument is dat je snel akkoorden kunt leren en zo (pop)liedjes kunt begeleiden.

 3. Zingen voor de klas
  Je leert je zangstem goed in te zetten voor de klas. We werken aan ademsteun en stemtraining. Ook zoemen we in op het aanleren van een lied.

 4. Werken met ritme instrumenten
  Er kan veel meer met muziek dan alleen een lied zingen. In deze lessenserie leren we de deelnemers te werken met Boomwackers, Orff-instrumenten en body percussie.

Meer informatie
Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch, 035 – 693 65 96
of per mail info@degooischemuziekschool.nl

Schoolbreed muziekproject

Een dag in de Opera
Een prachtig project dat schoolbreed uitgevoerd wordt. We gaan samen een heel etmaal beleven waarin meesterwerken van Mozert, Humperdinck en Grieg verwerkt zijn. Naast zingen, spelen op instrumenten gaan we ook theatraal aan de slag met de leerlingen. Het leerkrachtenteam kan haar eigen invulling geven aan de uitvoering met kleding, rekwisieten en decor.

Prijs en planning op aanvraag.

Wereldmuziekproject
Elke groep zijn eigen wereld deel of land. Welke taal en muziek komt daar vandaan? Welke instrumenten gebruiken ze? Een project met instrumenten, dans en zang. Een project dat een één of meerdaagse invulling kan hebben.

Prijs en planning op aanvraag.

Op maat gemaakt
Of het nu gaat over de jaargetijden, muziek, theater of Afrika, het docententeam van De Gooische Muziekschool kan in overleg met de ICC-er of leerkrachten een schoolbreed project schrijven. Echte professionals die de kinderen en leerkrachten zullen inspireren. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Prijs en planning op aanvraag.

Meer informatie
Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 035 – 693 65 96
of per mail naar info@degooischemuziekschool.nl

Workshops

Workshop Klankenkleuren – groep 1 t/m 8
De musicus vraagt de kinderen de ogen te sluiten en te luisteren naar wat zij speelt. Daarna vertelt de musicus over het stuk en gaan de kinderen aan de tafels een tekening maken terwijl het stuk nogmaals wordt gespeeld. Een geweldige manier om expressie te geven aan gevoelens van kinderen. Project is uit te breiden met een beeldend kunstenaar die de kinderen meeneemt is de techniek van teken- en schilderkunst.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningExtra benodigdheden
160 min1€ 70,-2 groepenin overlegTeken- en schildermateriaal
door school te verzorgen

Workshop componeren groep 5 t/m 8
Onder leiding van de vakdocent muziek ga je je eigen (pop)song maken! Hiervoor gebruiken we laptops; van het maken van een goede beat tot het spelen van een pakkende melodie; alles komt aan bod!

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningExtra benodigdheden
1120 min1€ 150,-1 groepin overlegIpads / laptops met software inclusief

Workshop Boomwhackers / ritme instrumenten groep 1 t/m 8
Onder enthousiaste begeleiding van de vakdocent muziek gaan we muziek maken voor alle groepen en op alle niveaus!
In combinatie met het smartboard maken we er een feestje van. Iedereen doet actief mee en leert luisteren naar elkaar. Doordat we hedendaagse melodieën/liedjes gebruiken sluiten we aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningExtra benodigdheden
160 min1€ 75,-2 groepenin overlegAfhankelijk van instrumentkeuze,
nader overeen te komen

Projecten

Groep 1 & 2

Ik ben een Muzikant
Een project waarin we een combinatie maken van muziek, instrumenten en lekker bewegen. Belangrijk voor de ontwikkeling van het muzikale gevoel, samenwerken en plezier hebben in muziek maken.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Liedjes van de wereld
We gaan liedjes zingen uit alle hoeken van de wereld. Afrika, Zuid-America, Europa, Azië en misschien ook wel van de Antarctica. Zingen is erg belangrijk voor de muzikale ontwikkeling van kinderen. Ze leren luisteren, samenwerken en leren zich te uiten.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Lessen rond thema’s – op maat gemaakt
Of het nu gaat over de jaargetijden, ridders & koningen of sprookjes, Het docententeam van De Gooische Muziekschool stelt een project voor de onderbouw samen waarin gezongen wordt, met ritme instrumenten wordt gewerkt en beweging zit. Echte professionals die de kinderen en leerkrachten zullen inspireren. Standaard is 6 lessen maar afwijken van de standaard is mogelijk.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,- + intake*2 groepenin overleg

Theaterproject groep 1 & 2
In het theaterproject voor kleuters komen spelenderwijs basistechnieken van het toneel spelen aanbod. Houding en Mimiek, hoe weten de andere kinderen wie jij bent. Emoties, hoe wil jij op de foto staan? Spiegelen en improviseren, Kan jij de bewegingen overnemen? Kan je ook zelf bewegingen bedenken?

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Groep 3 & 4

Liedjes van de wereld – songs of the world
We gaan liedjes zingen uit alle hoeken van de wereld. Afrika, Zuid-America, Europa, Azië en misschien ook wel van de Antarctica. Zingen is erg belangrijk voor de muzikale ontwikkeling van kinderen. Ze leren luisteren, samenwerken en leren zich te uiten. Voor groep 3 & 4 kan er gekozen worden voor 1 of 2 Engelstalig songs.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Kids in Rhythm
Samenspelen, luisteren, concentratie en ritmegevoel ontwikkelen zijn de ingrediënten van dit project. Daaraan gekoppeld wordt de herkomst van de ritmes en instrumenten uitgelegd. In overleg met de ICC-er of leerkracht kiezen we voor Samba (Zuid-Amerikaans), Djembé (Afrikaans) of Europees slagwerk. Het project is af te sluiten met een presentatie voor andere groepen of ouders.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningEenmalige kosten
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg€ 75,- transport / instrumenten

Lessen rond thema’s – op maat gemaakt
Of het nu gaat over de jaargetijden, ridders & koningen of sprookjes, Het docententeam van De Gooische Muziekschool stelt een project voor de onderbouw samen waarin gezongen wordt, met ritme instrumenten wordt gewerkt en beweging zit. Echte professionals die de kinderen en leerkrachten zullen inspireren. Standaard is 6 lessen, maar afwijken van de standaard is mogelijk.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningIntake – Ontwikkelkosten
645 min1€ 390,-2 groepenin overlegIn overleg

Theaterproject groep 3 & 4
De basistechniek van toneel spelen, samenwerken, improviseren, ontdekken en ontwikkelen van je eigen fantasie en creativiteit. Je leert om samen scenes te maken en te laten zien voor de groep. Een veilige manier om te leren presenteren.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Groep 5 & 6

Schoolorkest – instrumentproject
Oriënteren, kiezen, specialiseren, samenspelen en uitvoeren. In een notendop wat er allemaal tijdens dit project gebeurt. In overleg met ICC-er of leerkrachten kiezen we een drie- of viertal instrumenten. Deze instrumenten vormen aan het einde de samentelling van het orkest. Te kiezen instrumenten zijn: Viool, toetsen, klarinet, saxofoon, trompet, gitaar en ukelele.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
7 + uitvoering45 minmeerdere€ 1.180,-3 groepenin overleg

Musicus in de klas
Wie is dat eigenlijk een Musicus? Wat doet een musicus en hoe wordt je dat?
In een serie van 6 lessen ervaren de kinderen van dichtbij de verschillende muziekinstrumenten, bij welke muziek ze worden gebruikt klassieke en/of lichte muziek. Zij herkennen de passie voor het instrument bij de musicus en leren ook wat er onder vakmanschap wordt verstaan. Een klinkend instrument in de klas is een bijzondere gebeurtenis die niet iedere dag plaatsvindt. Bovendien is het bijzonder dat kinderen een muziekinstrument kunnen horen, aanraken, voelen en proberen. Aanvullend kan er een docentenconcert worden gegeven.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg

Kids in Rhythm
Samenspelen, luisteren, concentratie en ritmegevoel ontwikkelen zijn de ingrediënten van dit project. Daaraan gekoppeld wordt de herkomst van de ritmes en instrumenten. In overleg met de ICC-er of leerkracht kiezen we  voor Samba (Zuid-Amerikaans), Djembé (Afrikaans) of Europees slagwerk. Het project is af te sluiten met een presentatie voor andere groepen of ouders.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningEenmalige kosten
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg€ 75,- transport / instrumenten

Overige projecten
De Gooische Muziekschool heeft nog meer te bieden. Scholen kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld:
Ukelele / gitaar in de klas, Jeugd Matthäus passion, Orgelproject of opmaat gemaakt.

Theaterproject groep 5 & 6
Improviseren, bewegen, expressie en fantasie zijn de kern van dit project.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
660 min1€ 450,-2 groepenin overleg

Groep 7 & 8

Componeren kun je leren
Onder leiding van de vakdocent Muziek ga je je eigen (pop)song maken! Hiervoor gebruiken we laptops / ipads; voor het maken van een goede beat tot het spelen van een pakkende melodie; alles komt aan bod!

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
645 min1€ 450,-2 groepenin overleg

Ukelele of gitaar in de klas
Meest populaire instrument van het moment: de UKELELE. Het instrument komt oorspronkelijk van Madeira, maar werd populair op Hawaï waar de migranten uit Madeira het naar toe brachten. Het leuke van het viersnarige instrumentje is dat je snel enkele akkoorden kunt leren en zo (pop)liedjes kunt begeleiden. Ook de gitaar blijft onverminderd en oom met dit instrument kan de hele klas aan de slag!

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningEenmalige kosten
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg€ 50,- transport / instrumenten

Feel the Rhythm
Samenspelen, luisteren, concentratie en ritmegevoel ontwikkelen zijn de ingrediënten van dit project. Daaraan gekoppeld wordt de herkomst van de ritmes en instrumenten. In overleg met de ICC-er of leerkracht kiezen we  voor Samba (Zuid-Amerikaans) of Djembé (Afrikaans). Het project is af te sluiten met een presentatie voor andere groepen of ouders.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanningEenmalige kosten
645 min1€ 390,-2 groepenin overleg€ 75,- transport / instrumenten

Overige projecten
De Gooische Muziekschool heeft nog meer te bieden. Scholen kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld:
Musicus in de klas, Schoolorkest – instrumentproject, Orgelproject of opmaat gemaakt.

Theaterproject
Improviseren, bewegen, expressie en fantasie zijn de kern van dit project.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
660 min1€ 450,-2 groepenin overleg

Leerlijn Muziek – Vakleerkracht

Duur: 10 tot 40 lessen per jaar
Kosten: vanaf € 13,60 per leerling (= prestatie box gelden voor cultuuronderwijs)

Het basispakket voor de doorgaande leerlijn van De Gooische Muziekschool bestaat uit een minimum van 10 lessen per jaar. Dit basispakket is uit te breiden naar 20 lessen (om de week) tot zelfs 40 lessen (elke week) per jaar.

De doorgaande leerlijn De Gooische Muziekschool sluiten aan op de kerndoelen (SLO-eisen) en leerlijnen voor Kunstzinnige Oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal. De lessen kunnen zelfstandig gegeven worden door de vakleerkracht Muziek of in samenwerking met de groepsleerkracht (co-teaching).

Als uitgangspunt van de lessen zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Leerlijn De Gooische Muziekschool (inbegrepen)
 • 1,2,3 Zing (gebruik voor vakleerkracht Muziek inbegrepen)
 • Metropoolschool (extra aanschaf)
 • Eigenwijs digitaal (extra aanschaf)

Gebruik van instrumenten

Bij onze lessen kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van een breed assortiment instrumenten van de muziekschool. Denk aan Boomwackers, Klokkenspellen, Orff sets, Ukeleles, Djembés, etc. Voor het gebruik van deze instrumenten en het vervoer naar de school vragen wij een bijdrage.

Kosten

Kosten voor het basispakket leerlijn Muziek kan gefinancierd worden vanuit de prestatie box gelden cultuur (jaarlijkse rijkstoelage van € 15,78 per leerling) of vanuit eigen middelen.

Meer informatie

Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch, 035 – 693 65 96
of per mail info@degooischemuziekschool.nl

Muziek, Theater en DJ-en voor als het weer mag

De Gooische Muziekschool staat in de startblokken voor als het weer mag! De organisatie en docententeam staan te poppelen om bestaande en nieuwe leerlingen te ontvangen. Ook bereiken de muziekschool berichten dat ook veel aspirant leerlingen willen beginnen. Om deze reden komt de muziekschool met mooie aanbiedingen om kennis te maken met Muziek, Theater en DJ-lessen.

Muziek

Vijf lessen op een instrument naar keuze, een korte oriëntatie cursus of samen met je peuter naar een muziekles. Zomaar een greep uit de mogelijkheden.

Theaterlessen

Kennismaken met theaterlessen tijdens een korte cursus Improviseren, acteren en plezier is voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar in Bussum. Ook in Weesp wordt deze introductiecursus gegeven voor de leeftijd 8 tot 11 jaar.

DJ-groepslessen

Ook de DJ-opleiding kan straks weer starten. Beatmixen, loops en blenden kan straks allemaal weer hier achter de DJ-booth met de pioneer controlers. Ook voor deze lessen is er een mooi aanbieding

Aanbiedingen zijn:

5 privélessen van 20 minutenvan € 99,50voor € 75,00 *
5 privélessen van 30 minutenvan € 147,50voor € 110,00 *
Cursus Instrumentale Oriëntatie (7 lessen)van € 95,00voor € 85,00
Cursus Muziek met Peuters (7 lessen)van 70,00voor € 63,00
Theater / toneellessen (6 lessen)van € 66,00voor € 60,00
DJ-lessen (5 lessen)voor € 75,00 *
* voor leerlingen ouder dan 21 jaar, excl. 21% BTW

Online leerlingenconcert – 29 januari

Vanaf de start van De Gooische Muziekschool in 1993 zijn er leerlingenconcerten georganiseerd. In deze bijna 30 jaar is het leerlingenconcert eind januari altijd goed bezocht. Nu we in een andere tijd verkeren houden we de traditie graag levend en hebben we de leerlingen gevraagd om iets op te nemen. Het resultaat liegt er niet om. Ruim 40 leerlingen in de leeftijd tussen de 6 en 15 jaar hebben een bijdrage geleverd. Dank jullie wel!

De Gooische Muziekschool nodigt iedereen uit om te kijken en luisteren naar de artiesten in de dop.

Het leerlingenconcert wordt in de volgende volgorde gepubliceerd op Facebook. Klik op de plaatjes om naar de verschillende concerten te luisteren.

Opening om 18.50 uur
Deel 1 om 19.00 uur
Deel 2 om 19.10 uur
Deel 3 om 19.20 uur
Deel 4 om 19.30 uur
Deel 5 om 19.40 uur
Deel 6 om 19.50 uur
Deel 7 om 20.00 uur
Deel 8 on 20.10 uur
Deel 9 om 19.20 uur
Deel 10 om 20.30 uur

30 mei 2021 Pianofestival – doe mee en meld je aan!

De organisatie heeft het pianofestival gepland op zondag 30 mei! Er zijn enkele opties voor locaties en de vorm waarin we het kunnen doen. Mochten de maatregelen op 30 mei nog zo streng zijn dat er geen mogelijkheden voor een fysieke uitvoering zijn, dan is het enige alternatief dat alle deelnemers zelf een opname instuurt die we online gaan plaatsen. We gaan het festival dus niet nogmaals verplaatsen en duimen dat het doorgang kan vinden.

Het Pianofestival is altijd een speciaal evenement omdat jong en oud, beginners en gevorderden kunnen laten horen wat zij het afgelopen jaar hebben geoefend en/of geleerd. Wij nodigen al onze pianoleerlingen, kinderen, tieners en volwassenen, uit om aan dit festival deel te nemen.

Onder voorbehoud van de toegestane maatregelen, hebben wij hebben dit jaar voor een andere opzet gekozen. Er zijn drie series van 60 minuten. Serie 1 en 2 staan open voor alle pianisten, jeugd, tieners en volwassenen. De speeltijd in deze series is maximaal 3 minuten. Serie 3 is gereserveerd voor de gevorderde pianisten. De speeltijd in deze serie is maximaal 5 minuten. Afhankelijk van de aanmeldingen, delen we de series in.

Er mag solo of quatre-mains gespeeld worden, maar ook klassieke, lichte- of popmuziek. Als je het leuk vindt om met een vocalist of collega instrumentalist mee te doen, geef je dan op.

Hoe gaat de dag eruit zien?

Aan het festival kunnen per serie 15 à 20 pianisten deelnemen. De series delen wij in tussen 11.30 en 17.00 uur. Als je mee wilt doen overleg dan even met je docent over welk stuk je gaat spelen en of je in de beginners of gevorderde serie mee wilt doen. Opgeven kan per mail voor 24 april. Deelname aan het festival kost € 10,- bij fysieke uitvoering. Graag ontvangen we vóór 21 mei de titel(s) van je stukken.

Wil je meedoe? Geef je op via je docent(e), of per mail via marieke@degooischemuziekschool.nl of info@degooischemuziekschool.nl.

Doe mee met eerste online ensemble voorstelling!

Elk jaar organiseren wij een ensemble dag waar iedereen aan deel kan nemen. Lastige is nu alleen dat we niet bij elkaar kunnen komen om te repeteren. Wij hebben daarop het volgende gevonden.

Leerlingen die spelen op trompet, trombone, harp, cello, drums, alt saxofoon, klarinet, blokfluit, zang, dwarsfluit, viool, piano en gitaar kunnen meedoen. Je moet wel minimaal een half jaar leservaring hebben en deelname is gratis. Klik op de poster en bekijk het promofilmpje.

De muziekschool heeft voor meerdere niveaus ensemble- en bandstukken geschreven. Als je mee wilt doen overleg dan met je docent aan welk stuk je mee wilt doen. Na aanmelding ontvang je hiervoor bladmuziek, een audiofile en opname instructies en kan je aan de slag.

Voor starters en gemiddeld niveau zijn de volgende liedjes:
– YMCA
– Trompetters duet
– Duet voor band
– Totempaal
– Menuet van Bach

Voor gemiddeld en gevorderd niveau:
– Lullaby of Birdland
– Gooische Muziekschool Jam
– Bare Necessities

Deelname is gratis. En als je iemand kent die ook muziek maakt, maar niet via de muziekschool, nodig ze dan uit om ook mee te doen.

Interesse? Meld je dan vóór 22 maart aan via info@degooischemuziekschool.nl.

Uitzending is op zaterdag 17 april, dus zet deze vast in je agenda!