Muziek, Musical, Zangles en Dans voor iedereen van één tot tachtig jaar

Activiteiten
Laatste berichten
Zoeken

Muziek als middel

Muziek als Middel valt uiteen in:

  1. Muziekvitamines: een project waarin muziek jou en je klas een echte positieve boost geeft.
  2. Muziekswitch: de docent muziek neemt de klas over, eigen tijd voor groepsleerkracht.

Aanleiding

De pandemie heeft zijn sporen achtergelaten bij veel groepen in de samenleving. Voor basisschoolleerlingen gaat het hierbij niet alleen om de cognitieve en executieve gebieden, maar zeker ook over de sociale emotionele ontwikkeling en op het gebied van welbevinden. Daarom willen wij ons graag inzetten om kinderen, leerkrachten en dus scholen te helpen. Met dit project zetten wij muziek in als middel om met groepen én groepsleerkrachten in het PO te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en aan het welbevinden. Onze aanpak is erop gericht om op een plezierige manier aan de slag te gaan met emotie, concentratie, samenwerking en groepsvorming.

Aanpak

De werkvormen zijn zo samengesteld dat ze steeds werken aan drie gebieden:

  • Emotie en plezier. De opdrachten stimuleren het welbevinden en maken een positief gevoel of het gemis daarvan bespreekbaar. We helpen leerlingen bij het benoemen hoe muziek en gevoel elkaar beïnvloeden.
  • Concentratie en luisteren. In alle werkvormen zit een element van luisteren naar muziek en vooral ook luisteren naar elkaar.
  • Samenwerking en groepsvorming. De opdrachten zijn zo gemaakt dat de leerlingen in alle opdrachten samenwerkingen aan moeten gaan om tot het eindresultaat te komen. Zo werken ze aan gezamenlijke succeservaringen. Ze leren de verschillende rollen uitvoeren die nodig zijn om tot een eindresultaat te komen. De samenstelling en groepsgrootte van die samenwerking wisselt per (deel-)opdracht. Het proces naar het eindresultaat is belangrijker dan het eindresultaat zelf. Een gezamenlijk bevredigend eindresultaat is iets om trots op te zijn.

Wat betreft de coaching van de leerlingen in de groepsopdrachten hebben wij ons laten inspireren door de aanpak van pedagogen Luk Dewolf en Els Pronk met hun talent gedreven werken. De kern hiervan is dat kinderen groeien wanneer je hen helpt te ontdekken waar hun talent ligt en waar ze goed in zijn.

Verdere achtergrondinformatie

Alle lessen zijn opgebouwd volgens een vaste volgorde:

  1. (Fysieke) warming – up
  2. Kernopdracht met verschillende variatiemogelijkheden en de vrijheid voor eigen invulling van de vakdocent, de groep of de groepsleerkracht.
  3. De nabespreking waarin vooral ook het proces van samenwerking, maar ook het gevoel dat er bij de leerlingen was tijdens en na afloop van de opdracht.

Muziekvitamines –  groepen 3 t/m 8

Een project waarin muziek jou en je klas een echte positieve boost geeft.

Omdat voor het werken aan een betere samenwerking en groepsdynamiek de aanwezigheid van de groepsleerkracht van wezenlijk belang is, raden wij aan dat de groepsleerkracht wel bij de lessen aanwezig is en ook meedoet met de opdrachten. En wellicht ook een inbreng heeft in de nabespreking.

Wij hebben namelijk als externen geen directe binding met de leerlingen, terwijl de groepsleerkracht dat wel heeft.

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
1045 min1€ 650,-2 groepenIn overleg

Muziekswitch:  – groepen 1 t/m 8

De docent muziek neemt de klas over, eigen tijd voor groepsleerkracht

Wanneer het de bedoeling is dat de vakdocent de klas overneemt van een groepsleerkracht raden we aan een andere invulling van de les te kiezen. Hierbij kan het welbevinden wel centraal staan, maar er minder aandacht is voor het proces van samenwerken en groepsdynamiek. 

Aantal lessenLesduurAantal docentenKosten per groepMinimale afnamePlanning
6 – 4030 – 60 min1In overleg2 groepenIn overleg

Meer weten over Muziek als Middel? Neem contact op met Coen Schimmel via cschimmel@degooischemuziekschool.nl of bel 035-6936596