De Gooische Muziekschool
Advertentie

Piano PLUS & Blokfluit PLUS

Deze nieuwe cursus start in september 2013 en is geschikt voor kinderen die de cursus Instrumentale Basisvorming hebben gevolg, of voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. In de groep zitten minimaal 4 en maximaal 6 leerlingen. De lestijd is afhankelijk van het aantal leerlingen. Bij 4 leerlingen is de lesduur 40 minuten, vanaf 4 leerlingen is de lesduur 50 minuten. Bij aanvang van de cursus zijn er twee proeflessen daarna moet de cursus, 30 lessen, in zijn geheel gevolgd worden.

Wat houdt de cursus in?

Piano Plus zijn groepslessen waarin naast het bespelen van het instrument ruim aandacht is voor de bredere muzikale ontwikkeling. Tijdens de lessen wordt het leren bespelen van de piano  gecombineerd met zingen, bewegen op muziek, theorie (maat, ritme, notenschrift) en gehoortraining (herkennen en noteren van melodieën en ritmen). De lessen worden gegeven volgens een vast lesprogramma. De cursus moet daarom dan ook in zijn geheel worden gevolgd. Aan het einde van de cursus bieden wij de mogelijkheid om de lessen samen met ouders en leerling te evalueren. Na deze cursus kan dan worden doorgestroomd naar de reguliere groeps-/duoles of naar privéles.

Wat wordt er van de leerling/ouders verwacht?

Iedere les wordt er huiswerk meegegeven dat thuis geoefend moet worden. Om te voorkomen dat er binnen een groepje een niveauverschil ontstaat is het van belang dat de leerlingen thuis het huiswerk oefenen. Het oefenen komt neer op 10 tot 15 minuten per dag. Van de ouders wordt gevraagd om de kinderen hierin te sturen door een vast tijdstip af te spreken waarop geoefend wordt en voor de leerling de gelegenheid te creëren om in een rustige omgeving 10 tot 15 minuten te oefenen. Om te kunnen oefenen moet er thuis een instrument aanwezig zijn. Een piano kan eventueel gehuurd worden. Hieronder vindt u meer informatie over de instrumenten.

Welk lesmateriaal heeft uw zoon/dochter nodig:

Na de twee proeflessen heeft ontvangt uw zoon/dochter een lesmap van de muziekschool, deze zit bij het lesgeld inbegrepen.

Zelf moet worden aangeschaft:

Piano PLUS 


- Alfred premier lesboek 1
- een piano of elektrische piano 


 

Lesboeken zijn verkrijgbaar bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat 31 in Bussum.
Muziekcentrum Schimmel verhuurd ook elektrische piano's. Een akoestische piano kunt u huren bij Steinberg in Eemnes.

SCHEMA LESSEN:

Tijden en dagen zijn onder voorbehoud.

Piano PLUS

 nog nader te bepalen

  Bussum