De Gooische Muziekschool
Advertentie

Instrumentale Basisvorming

Deze cursus is geschikt voor kinderen uit groep 5 of 6 van de basisschool en voor leerlingen die Basisvorming Muziek I of blokfluitles hebben gevolgd. Deze laatste leerlingen moeten wel bij aanvang van de cursus in groep 4 zitten.

In deze cursus wordt het aanleren van de muzikale basisvaardigheden gecombineerd met het bespelen van instrumenten. In de les komen vijf instrumenten aan bod die elk zes weken lang bespeeld worden. Daarnaast loopt door alle lessen een rode draad van zingen, bewegen, theorie (maat, ritme, notenschrift), instrumentenkennis en gehoortraining (herkennen en noteren van melodieën en ritmen). De cursus moet dan ook in zijn geheel gevolgd worden.

De leerlingen krijgen een instrument om tijdens de les te bespelen. Deze instrumenten worden niet mee naar huis genomen. Naast de vaste instrumenten in de cursus, worden er ook kort andere instrumenten voorgesteld. De leerlingen van de cursus kunnen dan even kort kennismaken met deze instrumenten.

Na de cursus Instrumentale Basisvorming kan de leerling doorstromen naar het vocaal of instrumentaal onderwijs. Aan het eind van de cursus kan er een evaluatiegesprek worden aangevraagd, waarin advies gegeven wordt over de keuze van een instrument en geschikte lesvorm. De cursus wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders.

In de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal samengestelde lesmap. De kosten voor deze lesmap zijn bij het lesgeld (seizoen 2013/2014) inbegrepen. De lesmap wordt eenmalig verstrekt. Instromen na start van de cursus is niet mogelijk. De groepen bestaan uit vier tot zeven leerlingen. Bij minder dan vier leerlingen wordt het lestarief aangepast. De cursus bestaat uit 30 lessen.

Schema lessen:

woensdag16.20 - 17.10 uur

Laren

donderdag 17.00 - 17.50 uur

Bussum

vrijdag

16.30 - 17.20 uur

Bussum
vrijdag17.20 - 18.10 uur Bussum 
zaterdag10.50 - 11.40 uurBussum
zaterdag11.40 - 12.30 uur Bussum