De Gooische Muziekschool
Advertentie

Basisvorming Muziek

In alle cursussen wordt een muzikale basis gelegd voor later te volgen instrumentaal en/of vocaal onderwijs. De lessen zijn zo opgebouwd dat de leerling zich in zijn eigen tempo muzikaal kan ontwikkelen. Door de kleine groepen kan de docent voldoende aandacht geven aan de individuele leerling. Het leren vindt tijdens de lessen plaats en er hoeft, met uitzondering van de blokfluitcursussen, thuis nog niet te worden geoefend.

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling is om de leerlingen op een speelse manier een muzikale basis te geven. Wij besteden hierbij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden:
Muzikale ontwikkeling door middel van zingen, spelen op klokkenspel en op slaginstrumenten
Theoretische kennis begrip van maatsoorten, ritme en notenschrift
Motorische ontwikkeling d.m.v. bewegen op muziek, het bespelen van kleine slaginstrumenten en het klokkenspel
Sociale ontwikkeling door te luisteren naar elkaar, samen te spelen en te bewegen
Auditieve ontwikkeling d.m.v. luisterspelletjes waarbij ritmes en melodieën worden herkend/opgeschreven.

Waarom eerst basisvorming?

Wij raden leerlingen tot de leeftijd van 8 á 9 jaar aan voor aanvang van het instrumentaal onderwijs minimaal één tot twee jaar basisvorming te volgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de muzikale ontwikkeling in gang wordt gezet zonder de belemmering van de techniek van een instrument. Bij jonge kinderen vindt het leren van muziek plaats door te spelen, te zingen, te luisteren, te bewegen op muziek en te improviseren. In de basisvormingscursussen is ruimte voor al deze activiteiten.

Een andere belangrijke reden is dat jonge kinderen vaak nog niet klaar zijn voor instrumentaal onderwijs. (Op pagina 9 vindt u een overzicht van de adviesleeftijden.) Naast lichamelijke eigenschappen is het van belang dat de leerling zich tijdens de les goed kan concentreren en de discipline heeft om regelmatig thuis te oefenen. De leeftijd waarop de leerling hiertoe in staat is zal per kind verschillen. Onze ervaring is dat vanaf 8 tot 9 jaar de meeste kinderen goed in staat zijn thuis zelfstandig te oefenen. De muzikale ontwikkeling kan echter al vanaf zeer jonge leeftijd gestimuleerd worden. Wij raden daarom aan de periode tot het instrumentaal onderwijs te overbruggen met cursussen basisvorming muziek.

Het 3 tot 4-jarig traject Basisvorming Muziek

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun muzikale ontwikkeling, heeft De Gooische Muziekschool een 3 tot 4-jarig traject Basisvorming Muziek ontwikkeld. Dit traject bestaat uit verschillende jaarcursussen die op elkaar aansluiten. Na het volgen van dit traject is de leerling optimaal voorbereid op het volgen van instrumentaal onderwijs.

In het schema hieronder ziet u het traject Basisvorming Muziek. In de linker vlakken vindt u de algemeen muzikaal vormende cursussen. Bij deze cursussen hoeft de leerling niet thuis te oefenen. In de rechter vlakken vindt u de blokfluitcursussen, waarbij wel thuis geoefend moet worden.

Leerlingen kunnen het traject Basisvorming Muziek starten vanaf groep 1 of 2 van de basisschool met de jaarcursus Muziek en Beweging. Afhankelijk van de startleeftijd volgen leerlingen deze cursus 1 of 2 jaar. Vervolgens kunnen zij doorstromen naar de cursus Basisvorming Muziek I en daarna naar de cursus Instrumentale Basisvorming. Na afloop van de cursus Instrumentale Basisvorming ondersteunen wij de leerling bij het kiezen van een geschikt instrument en lesvorm. Omdat niet alle leerlingen al in groep 1 of 2 aan dit traject beginnen, is er de mogelijkheid om op latere leeftijd in te stromen. In het schema hieronder ziet u in welke klas van de basisschool uw kind kan instromen in het traject.

Voor kinderen die al op jonge leeftijd een instrument willen leren bespelen zijn er de blokfluitcursussen Fluiten met Visjes en Blokfluit Groepsles. De blokfluitcursussen bieden aansluiting op de algemeen muzikaal vormende cursussen, in het schema is dit weergegeven door de zwarte pijlen.  

(klik hier voor het schema)